swedish portugal deutsch angielski strona główna

Opublikowano

Poszukujemu informacji związanych z tablicą nagrobną z nazwiskiem Bogiel, która w latach 1984-86 wystawała z wody zalewu zemborzyckiego w Lublinie. Podobno na dnie zbiornika było więcej rozbitych tablic. Jest prawdopodobne, że są to pozostałości cmentarza z okresu I wojny światowej.


Prosimy o kontakt osoby mogące pomóc nam w odtworzeniu historii J. Bogiel...
Przejdź do strony źródłowej >>
Tablica pamiątkowa (foto);


Poszukujemy wszelkich wiadomości na temat: Edwarda Bogiel (w załączniku zdjęcie wykonane w 1942 r. z okazji 18 edward murodzin i przeznaczone do niemieckich dokumentów). Edward wstąpił do II Armii WP w 1944 r. zginął w maju 1945, napewno żyją jeszcze osoby, które Go znały...
Poniżej odnośniki do zdjęć przedstawiających Centralny Cmentarz Żołnierzy II Armii WP w Zgorzelcu, na którym Edward (jako Edmund) jest pochowany.
(foto1); (foto2); (foto3); (foto4);


Poszukujemy wszelkich informacji na temat Władysława Bogiel o którym wiemy, że wyemigrował do Brazyli... (Władysław Bogiel - foto)


Poszukujemy wszelkich wiadomości na temat: plut. Władysława Bogiel, który został pochowany na Cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich w Baligrodzie...
W księdze pochowanych cmentarza wojennego w Baligrodzie figuruje zapis: pod nr 8 Bogiel Władysław s. Franciszka ur. 15.08.1924r. - zginął w miejscowości Łubne 01.04.1946r. - plutonowy 12 oddziału WOP. Nr mogiły 27.
W Archiwum Prezydenta RP znajduje się postanowienie z dnia 16 kwietnia 1947 r. na podstawie którego plut. Władysław Bogiel odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za bohaterską i pełną poświęcenia walkę z grupą faszystów ukraińskich w obronie ładu i bezpieczeństwa w kraju.
(Odpowiedź na list - plik pdf)
(foto1); (foto2); (foto3);

 


- powered by Joomla! -