swedish portugal deutsch angielski strona główna

Opublikowano

  - "[...] Nazwiska Bogiel, Bogel są tożsame, różnią się tylko brakiem miękkości. W dokumentach średniowiecznych [...] bardzo często nie oznaczano miękkości, pojawiające się zapisy Bogel należy odczytywać jako Bogiel. Samo nazwisko Bogel pojawiło się dość późno (po XVI w.), powstało w wyniku stwardnienia miękkiego g". Tak dwoistość formy nazwiska tłumaczy prof. Kazimierz Rymut z Instytutu Języka Polskiego PAN.

  Pierwszy wpis w akcie urodzeń USC w Zycku z 1808 roku odnotowuje pisownię Bogiel (Maciej). Następne wpisy naprzemiennie mają lub nie literkę "i". Ta sama osoba jest przy kolejnych wpisach zapisana w dwojaki sposób. Widać zależało to od osoby piszącej. Niezmienna natomiast jest w zapisach metrykalnych odmiana: Bogiel - Bogla. Należy jednak stwierdzić, że poprawne są obie formy odmiany: Bogiel - Bogla, jak i Bogiel - Bogiela.

  Te różnice w odmianie prowadzą do zabawnych sytuacji. Zdarzyło się, że podczas pierwszego spotkania podchodzimy do siebie czujnie, następuje moment prezentacji, z naszej strony pada hasło: "Bogielowie", na co w odzewie słyszymy: "Boglowie" Należy zaznaczyć, że dużo zamieszania wprowadziły błędne wpisy urzędników, co niestety zdarza się często.

  Wszystko, co powyżej napisałem, dotyczy nazwisk polskich. Istnieje jednak linia niemiecka pisana Bogel, której część, po emigracji do USA, przybrała - oprócz formy podstawowej - formy typu: Boegel, Boggel, Bogle, Bugle. Dla większego zamieszania część Bogielów po wyjeździe do USA zaczęła używać formy Bogel. Nie jest wykluczone, że obie Rodziny mają wspólnych przodków.

  Ażeby bardziej zamącić ten klarowny obraz dla nazwiska Bogel, istnieje wątek szkocki i irlandzki, ale o tym potem...

Tomasz Bogiel

 

- powered by Joomla! -